با حکم شهردار رشت، مهندس ناصر عطایی به سرپرستی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت - با حکم سید امیر...

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) طرح احداث و راه اندازی مجموعه فرهنگی

   عنایت به تاکیدات مجموعه ی مدیریت شهری در افزایش سرانه های فرهنگی و فضای سبز و...

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) طرح احداث و راه اندازی مجموعه فرهنگی

   عنایت به تاکیدات مجموعه ی مدیریت شهری در افزایش سرانه های فرهنگی و فضای سبز و...

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) طرح احداث و راه اندازی مجموعه فرهنگی

   عنایت به تاکیدات مجموعه ی مدیریت شهری در افزایش سرانه های فرهنگی و فضای سبز و...

برگزاری جلسه پیگیری پروژه های بازگشایی مسیر با حضور عضو شورای اسلامی شهر رشت

جناب آقای عاشری عضو محترم شورای اسلامی شهر رشت ، امروز چهارشنبه مورخ 1400/8/12  با حضور در...

بازدید عضو شورای اسلامی شهر رشت ازسازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، مجید عزیزی عضو شورای...

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات و کمیته فنی پروژه احداث و راه اندازی مجموعه اقامتی ورستوران آکواریوم بوستان ملت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، جلسه کمیسیون معاملات و...

برگزاری بیست و پنجمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، بیست و پنجمین جلسه...

برگزاری پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، پنجاه و سومین جلسه...

برگزاری کمیته فنی احداث و راه اندازی بوفه سرویس ها در سطح شهر رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، جلسه کمیته فنی با حضور...

سرپرست شهرداری رشت، به سرعت بخشی در امورات سرمایه گذاری شهر رشت تاکید کرد

  به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت :...

برگزاری جلسه کمیته فنی اجرایی پروژه سامانه صدور حمل بار درون شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، جلسه کمیته فنی اجرایی...

جلسه مشترک شهرداری رشت و اداره کل راه و شهرسازی گیلان با موضوع بررسی طرح احداث پارک در عرصه 14 هکتاری دخانیات

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت، جلسه بررسی طرح احداث...

جلسه پیشبرد پروژه های بازگشایی مسیر امام علی (ع) و بلوار کوچکی با حضور شهردار رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، جلسه پیشبرد پروژه های...

بیست و چهارمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت، بیست و چهارمین جلسه...

جلسه پیشبرد پروژه های بازگشایی مسیر امام علی (ع) و بلوار کوچکی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، جلسه پیشبرد پروژه های...