اخبار

آگهی تمدید زمان تحویل پاکات فراخوان عمومی پروژه بازگشایی مسیر اتصال بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی)

آگهی تمدید زمان تحویل پاکات فراخوان عمومی پروژه بازگشایی مسیر اتصال بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی)

ضمن تشکر از همکاری شرکت های محترم  به منظور مشارکت در پروژه بازگشایی مسیر اتصال بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی) ، بدینوسیله به اطلاع می رساند  مهلت تحویل پاکات پیشنهادی به مدت یک هفته( پایان وقت اداری سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 1399 ) تمدید می گردد. همچنین  جلسه بازگشایی  پاکات واصله  راس ساعت  12 روز چهارشنبه مورخ 99/2/31 در محل سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت برگزار خواهد شد.

پست شده توسط: کاظمی
 

با حضور شهردار رشت؛ قرارداد پروژه مدیریت پارک حاشیه ای در رشت امضا شد

با حضور شهردار رشت؛ قرارداد پروژه مدیریت پارک حاشیه ای در رشت امضا شد

قرارداد پروژه مدیریت پارک حاشیه ای(پارکومتر) با حضور شهردار، برخی از اعضای شورای شهر و شماری از مدیران شهری امضا شد.

پست شده توسط: کاظمی
 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) پروژه احداث مجموعه خدماتی-رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) پروژه احداث مجموعه خدماتی-رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، در نظر دارد پروژه سرمایه گذاری احداث مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل را در قالب شیوه مشارکتی سرمایه گذاری با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

پست شده توسط: کاظمی
 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث 4 طرح مجموعه بوم گردی و رستوران-آکواریوم، ویتامین کده، کلبه نمایشگاهی گل و گیاه و سالن ورزشی در پارک ملت شهر رشت

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث 4 طرح مجموعه بوم گردی و رستوران-آکواریوم، ویتامین کده، کلبه نمایشگاهی گل و گیاه و سالن ورزشی در پارک ملت شهر رشت

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و تاکید شورای محترم اسلامی شهر بر خدمات رسانی بیشتر به گردشگران، در نظر دارد طرح های احداث مجموعه بوم گردی و رستوران-آکواریوم، ویتامین کده، کلبه نمایشگاهی گل و گیاه و سالن ورزشی در پارک ملت را در قالب روش مشارکتی  B.O.L.T (ساخت، تجهیز، بهره برداری، اجاره و انتقال) را از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

پست شده توسط: کاظمی
 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی ) را در قالب شیوه EPCF

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی ) را  در قالب شیوه EPCF

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و مصوبه جلسه یکصدوبیستم مورخ 1398/9/23 شورای محترم اسلامی شهر،  در نظر دارد پروژه بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 2 معلم ( بلوار کوچکی ) را  در قالب شیوه EPCF  (مهندسی، تدارک، ساخت و تامین مالی) و با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

پست شده توسط: کاظمی
 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث مجموعه تجاری- تفریحی پارک آبی در قالب شیوه مشارکت مدنی

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث مجموعه تجاری- تفریحی پارک آبی در قالب شیوه مشارکت مدنی

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و تائید شورای محترم اسلامی شهر،  در نظر دارد پروژه احداث مجموعه تجاری- تفریحی پارک آبی واقع در جاده تهران، جنب مرزبانی را در قالب مشارکت مدنی (قدرالسهمی) با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

پست شده توسط: کاظمی
 

امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین شهرداری رشت و شرکت پاک چرخ ایرانیان

امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین شهرداری رشت و شرکت پاک چرخ ایرانیان

تفاهم نامه همکاری  فی مابین شهرداری رشت و شرکت پاک چرخ ایرانیان مجری دوچرخه های اشتراکی هوشمند در روز سه شنبه مورخ 15 بهمن 1398  منعقد گردید.

پست شده توسط: کاظمی
 

انجام بازدید مشترک با حضور شهردار رشت ، مدیرکل منابع طبیعی به همراه مدیران مرتبط دو ارگان از پارک مفاخر، پارک دکتر جزیره ای لاکان و فاز جنوبی سراوان

انجام بازدید مشترک با حضور شهردار رشت ، مدیرکل منابع طبیعی به همراه مدیران مرتبط دو ارگان از پارک مفاخر، پارک دکتر جزیره ای لاکان و فاز جنوبی سراوان

به منظور همکاری حداکثری، رفع مشکلات و ایجاد فضاهای تفریحی جنگلی بازدیدی مشترک با حضور شهردار رشت و مدیرکل منابع طبیعی به همراه مدیران مرتبط دو ارگان از پارک مفاخر، پارک دکتر جزیره ای لاکان و فاز جنوبی سراوان در تاریخ ۱۴ بهمن به عمل آمد.

پست شده توسط: کاظمی
 

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی و جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث 86 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر به شیوه B.O.L.T

 آگهی فراخوان عمومی  ارزیابی و جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) احداث 86 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر به شیوه  B.O.L.T

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و تاکید شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد پروژه احداث 86 ایستگاه اتوبوس در سطح شهر را در قالب روش مشارکتی  B.O.L.T (ساخت، تجهیز، بهره برداری، اجاره و انتقال) مطابق اسناد پیوست و از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

پست شده توسط: کاظمی
 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) پروژه احداث مجموعه خدماتی-رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) پروژه احداث مجموعه خدماتی-رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل

شهرداری رشت پیرو مصوبات شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، در نظر دارد پروژه سرمایه گذاری احداث مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه گیل را در قالب شیوه مشارکتی سرمایه گذاری با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نماید.

پست شده توسط: کاظمی
 


عضویت در خبرنامه

ایمیل:

تگ‌ها

سرمایه_گذاری سرمایه گذاری، رشت، شهرداری،