اخبار

بازدید جمعی از اعضای شورا ، مدیران و ریاست سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت از روند نامگذاری و جانمایی خیابان خوراک در رشت   [ + | - ]

بازدید جمعی از اعضای شورا ،  مدیران و ریاست سازمان سرمایه گذاری  شهرداری رشت از روند نامگذاری و جانمایی خیابان خوراک در رشت

در این بازدید فرهام زاهد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر رشت، محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت و  مریم گل احضار ریاست سازمان سرمایه گذاری و جمعی از مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل