اخبار

اولین جلسه کمیته بهره برداری پروژه شبکه فیبر نوری   [ + | - ]

اولین جلسه کمیته بهره برداری پروژه شبکه فیبر نوری

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت : اولین جلسه کمیته بهره برداری پروژه شبکه فیبر نوری با حضور اعضای این کمیته در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار شد .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل