اخبار

جلسه تنظیم موافقتنامه همکاری با شرکت لاتوم جهت پروژه بازگشایی محور امام علی (ع)   [ + | - ]

جلسه تنظیم موافقتنامه همکاری با شرکت لاتوم جهت پروژه بازگشایی محور امام علی (ع)

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، ظهر امروز جلسه تنظیم موافقتنامه همکاری با شرکت لاتوم جهت پروژه سرمایه گذاری بازگشایی محور امام علی (ع) با حضور نمایندگان شرکت مذکور و مدیران شهرداری رشت در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت برگزار گردید .


 

 

 

 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل