اخبار

جلسه ارائه گزارش پیشبرد پروژه برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک شهر رشت    [ + | - ]

جلسه ارائه گزارش پیشبرد پروژه برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک شهر رشت

در این جلسه که با حضور رئیس سازمان سرمایه گذاری و مدیر پروژه شرکت گروه فن آوا در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار گردید در خصوص اقدامات صورت پذیرفته و چگونگی پیشبرد هرچه سریع تر بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.


در این جلسه مدیر پروژه شرکت اظهار داشت موضوع جمع آوری پسماند خشک از ادارات ، صنوف و منازل مسکونی شناسایی شده و همو هماهنگی لازم جهت نصب تجهیزات فراهم گردید ، و در حال تکمیل ناوگان جهت جمع آوری پسماندها از مبدا تولید می باشد . در بحث کیف پول الکترونیک نیز برنامه ریزی اولیه در دو حوزه حمل و نقل عمومی و عوارض شهروندی در حال پیگیری می باشد .

همچنین به منظور فرهنگ سازی جمع آوری پسماندها از مبدا تولید قراردادی جهت پخش برنامه ای با نام ستاره باران به صدا و سیما مرکز گیلان منعقد گردیده که به زودی بر روی آنتن خواهد رفت  . در پایان مدیر پروژه شرکت اضهار امیدواری نمود در نیمه اول بهمن ماه سال جاری عملیات بهره برداری از پروژه به مرحله اجرا درآید .

 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل