اخبار

برگزاری سری جلسات هفتگی کنترل پروژهای سازمان سرمایه گذاری   [ + | - ]

برگزاری سری جلسات هفتگی کنترل پروژهای سازمان سرمایه گذاری

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی  سری جلسات هفتگی کنترل پروژهای سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات آن سازمان با حضور ریاست ومعاونین و مدیران سازمان سرمایه گذاری برگزار شد .


در این جلسه در خصوص مراحل اجرای هریک از پروژه ها گزارشی در اختیار ریاست سازمان قرار گرفت و راه حل های رفع موانع بررسی گردید .

 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل