اخبار

جلسه بررسی همکاری های مشترک فی مابین شهرداری رشت و اداره کل زندان های استان گیلان    [ + | - ]

جلسه بررسی همکاری های مشترک فی مابین شهرداری رشت و اداره کل زندان های استان گیلان

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری : جلسه بررسی همکاری های مشترک فی مابین شهرداری رشت و اداره کل زندان های استان گیلان با حضور مهندس کوشافر نمایند اداره کل زندانهای استان گیلان و مهندس عاشوری ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار شد .


دراین جلسه در راستای چگونگی تعامل فی مابین شهرداری و اداره کل زندانها و استفاده از بخش خصوصی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و طبق توافق به عمل آمده در کوتاه ترین زمان بررسی پیش نویس تفاهم نامه فی مابین صورت گرفته تا بتوان به زودی شاهد همکاری این اداره کل زندان ها و شهرداری رشت بود .

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل