اخبار

نشست و هم اندیشی ریاست سازمان سرمایه گذاری و نماینده شرگت توسعه پایدار اندیشه نگر ایرانیان   [ + | - ]

نشست و هم اندیشی ریاست سازمان سرمایه گذاری و نماینده شرگت توسعه پایدار اندیشه نگر ایرانیان

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، نشست بررسی استفاده از توان بازار سرمایه و انتشار اوراق جهت تامین مالی پروژه های شهرداری با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری و نماینده شرگت توسعه پایدار اندیشه نگر ایرانیان در محل  دفتر ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی برگزار شد .


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل