اخبار

نشست و هم اندیشی ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و دبیر ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهرداری رشت و مشاور میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی    [ + | - ]

نشست و هم اندیشی ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و دبیر ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهرداری رشت و مشاور میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری رشت ، نشست و هم اندیشی ریاست سازمان سرمایه گذاری و دبیر ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهرداری رشت و مشاور میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با هدف جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت های لازم در حوزه گردشگری شهری جهت حضور و فعالیت سرمایه گذاران در شهر رشت با توجه به پتانسیل های بسیار ویژه ای که در این شهر وجود دارد بحث و تبادل نظر گردید . و در پایان مقرر شد نشست بعدی با حضور مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی برگزار گردد.


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل