اخبار

بازدید رئیس حراست شهرداری رشت از سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی    [ + | - ]

بازدید رئیس حراست شهرداری رشت از سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی ، محمد نعمت پور مدیر حراست شهرداری رشت از سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت بازدید به عمل آورد .


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل