اخبار

برگزاری جلسه پیشبرد پروژه مشارکتی جام جم   [ + | - ]

برگزاری جلسه پیشبرد پروژه مشارکتی جام جم

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، جلسه پیشبرد پروژه مشارکتی جام جم با حضور معاون اقتصادی مالی شهرداری ، ریاست سازمان سرمایه گذاری ، ریاست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ، مدیر درآمدهای عمومی شهرداری رشت در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی برگزار گردید .


این جلسه در خصوص چگونگی مشارکت شهرداری در پروژه جام جم بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مقرر گردید تصمیمات متخذه طی فرآیند های قانونی پیگیری شوند .

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل