اخبار

جلسه بررسی ابعاد فنی و اقتصادی پروژه بازگشایی بلوار کوچکی    [ + | - ]

جلسه بررسی ابعاد فنی و اقتصادی پروژه بازگشایی بلوار کوچکی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری : جلسه بررسی ابعاد فنی و اقتصادی پروژه بازگشایی بلوار کوچکی با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشاور پروژه در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار شد .


در این جلسه ابعاد اقتصادی پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت . گفتنی است که این پروژه در ادامه بلوار اصفهان بوده و امکان دسترسی بلوار توحید به فاز 2 معلم را فراهم خواهد نمود .

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل