اخبار

نسشت و هم اندیشی کمیته فنی طرح گذر خوراک در رشت   [ + | - ]

نسشت و هم اندیشی کمیته فنی طرح گذر خوراک در رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی نسشت و هم اندیشی کمیته فنی طرح گذر خوراک در رشت با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری ، ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت و مشاورین پروژه در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .


 

 

 

 

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل