اخبار

جلسه بررسی درآمدهای حاصل از اجرای پروژه بلوار کوچکی    [ + | - ]

جلسه بررسی درآمدهای حاصل از اجرای پروژه بلوار کوچکی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، جلسه بررسی درآمدهای حاصل از اجرای پروژه بلوار کوچکی با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری ، مدیر اداره درآمدهای عمومی و نمایندگان معاونت شهرسازی و منطقه یک شهرداری رشت و مشاورین پروژه در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار گردید.


در این جلسه در خصوص برآورد درآمدهای حاصل از اجرای پروژه به منظور پوشش هزینه های تامین مالی بازگشایی بلوار کوچکی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. در پایان مقرر گردید با توجه به سناریوهای مختلف ، پیش بینی های لازم جهت تحقق این درآمدها صورت پذیرد.

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل