اخبار

جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی مشاغل مزاحم شهری   [ + | - ]

جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی مشاغل مزاحم شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ،  جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی مشاغل مزاحم شهری با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری ، ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت و برخی از سرمایه گذاران بخش خصوصی در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار گردید.

در این جلسه هماهنگی های لازم در خصوص چگونگی انتقال و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری به حاشیه شهر صورت پذیرفت .


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل