اخبار

پیشبرد جدی طرح ساماندهی تالاب عینک    [ + | - ]

پیشبرد جدی طرح ساماندهی تالاب عینک

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، نشت و هم اندیشی با هدف تهیه برنامه و طرح عملیاتی تالاب عینک با حضور معاونت حمل نقل و امور زیربنایی ، ریاست سازمان سرمایه گذاری  ، مدیر منطقه چهار ، معاونت بازآفرینی سازمان عمران ، مدیر اداره نوسازی و تحول اداری ، دبیر ستاد گردشگری در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار شد .


در این نشست در راستای موضوعاتی همچون تشکیل کمیته راهبری تالاب ، جمع بندی کلیه مطالعات انجام شده ، تهیه طرح ساماندهی تالاب ، مشخص شدن اقدامات و وظایف حوزه های داخلی شهرداری و ارگان های مرتبط برون سازمانی و اولویت بندی آنها بحث و تبادل نظر گردید .

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل