اخبار

برگزاری چهل و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت    [ + | - ]

برگزاری چهل و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، چهل و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری شهرداری با حضور ریاست سازمان ، اعضای هیئت مدیره و تنی چند از معاونین و مدیران سازمان در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .

این جلسه که با محوریت بررسی پروژه های سرمایه گذاری از قبیل راه اندازی گذر خوراک ، احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه و ... بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم جهت انجام مراحل قانونی برگزاری فراخوان عمومی پروژه های مذکور اتخاذ گردید .


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل