اخبار

امضاء تفاهم نامه مشارکت بخش خصوصی با شهرداری رشت    [ + | - ]

امضاء تفاهم نامه مشارکت بخش خصوصی با شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، جلسه امضای تفاهم نامه با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت و مالکان عرصه های بخش خصوصی در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .

در این جلسه در خصوص اجرای پروژه ها با مشارکت شهرداری و مالکان عرصه های بخش خصوصی  بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و در پایان تفاهم نامه همکاری بین طرفین مبادله گردید.


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل