اخبار

نشست و هم اندیشی پیشبرد طرح احداث و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر   [ + | - ]

نشست و هم اندیشی پیشبرد طرح احداث و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت  ، نشست و هم اندیشی با موضوع پیشبرد طرح احداث و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری ، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری رشت ، مشاور طرح و سرمایه گذاران بالقوه برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه پیشینه و سوابق طرح و نتایج فراخوان های برگزار شده ، مشکلات و موانع عدم انعقاد قرارداد مشارکتی مطرح شد و سرمایه گذاران بالقوه دغدغه های خود را عنوان نمودند .

در نهایت مقرر گردید سرمایه گذاران بالقوه  طرح پیشنهادی را با رعایت ضوابط آیین نامه های مرتبط با موضوع در بازه زمانی کوتاهی در اختیار سازمان سرمایه گذاری جهت بررسی و ادامه فرآیند قرار دهند . امید است با همکاری حوزه های متولی ، سال آینده همگان شاهد اقدام موثری در زمینه احداث ایستگاه اتوبوس باشند .

 


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل