اخبار

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری برگزار شد   [ + | - ]

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، چهل و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان با حضور معاون مالی اقتصادی شهرداری رشت ، ریاست سازمان سرمایه گذاری و اعضای هیئت مدیره سازمان در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار شد .

در این جلسه که با محوریت بررسی پروژه های سرمایه گذاری از قبیل مجموعه فرهنگیان واقع در منظریه و طرح احداث ایستگاه دوچرخه بحث و تبادل نظر شد .

همچنین بودجه پیشنهادی سال 1400 سازمان سرمایه گذاری و بررسی چگونگی پرداخت درآمد حاصل از قرارداد مدیریت پارک حاشیه ای (پارکومتر ) از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود .


 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل