اخبار

نشست هم اندیشی بررسی موضوعات فنی و اقتصادی مسیر بلوارکوچکی    [ + | - ]

نشست هم اندیشی بررسی موضوعات فنی و اقتصادی مسیر  بلوارکوچکی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، با توجه به دستور کار بودن برگزاری فراخوان سرمایه گذاری بازگشایی مسیر بلوار کوچکی توسط سازمان سرمایه گذاری با حضور ریاست سازمان و مدیران مالی اقتصادی ، درآمد ، عمران منطقه یک مدیر درآمد شهرداری رشت ، مدیر ایمنی و ترافیک شهرداری ، مشاور پروژه و رئیس فنی پروژه برگزار شد .

 


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل