اخبار

جلسه پیشبرد پروژه راه اندازی کیف پول جامع شهرداری و سامانه جمع آوری پسماند خشک    [ + | - ]

جلسه پیشبرد پروژه راه اندازی کیف پول جامع شهرداری و سامانه جمع آوری پسماند خشک

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت : جلسه پیشبرد پروژه راه اندازی کیف پول جامع شهرداری و سامانه جمع آوری پسماند خشک با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری ، نماینده شرکت سرمایه گذار، مدیر سازمان حمل و نقل بار مسافر ، نمایندگان سازمان های سیما ،منظر و فضای سبز شهری و مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار شد .

در این جلسه در خصوص زمانبندی آغاز پروژه ها و رفع برخی موانع اجرایی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت .


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل