اخبار

برگزاری چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری همزمان با جلسه کمیته فنی پروژه مجتمع سرگل    [ + | - ]

   برگزاری چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری همزمان با جلسه کمیته فنی پروژه مجتمع سرگل

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت : چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان همزمان با کمیته فنی پروژه احداث مجتمع تجاری – مسکونی واقع در میدان سرگل – منطقه یک با حضور ریاست سازمان سرمایه گذاری ، اعضای هیئت مدیره ، نمایندگان سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت و مشاور پروژه در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .

این جلسه در خصوص احداث مجتمع تجاری مسکونی واقع در میدان سرگل و مباحث فنی و اقتصادی توسط مشاور پروژه ارائه و بررسی و تصمیم های لازم اتخاذ گردید .


پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل