اخبار

جلسه بررسی پیشرفت پروژه سرمایه گذاری سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک    [ + | - ]

جلسه بررسی پیشرفت پروژه سرمایه گذاری سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت : جلسه بررسی پیشرفت پروژه سرمایه گذاری سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک با حضور ناظرین پروژه از سازمان مدیریت پسماندها و سازمان فاوا شهرداری رشت با حضور سرمایه گذار پروژه در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برگزار گردید .


این جلسه با گزارشی از پیشرفت پروژه و موانع پیش رو توسط نمایندگان سرمایه گذار آغاز شد . و در ادامه دغدغه های شهرداری در تسریع هرچه بیشتر پروژه و بهبود کیفیت ارایه خدمات مطرح و یک برنامه زمانبندی برای اجرای بخش های باقی مانده از پروژه و رفع مشکلات آن ارایه گردید .

پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل