اخبار

جلسه بررسی ارایه خدمات الکترونیک مد نظر سازمان ساماندهی مشاغل بر بستر اپلیکیشن    [ + | - ]

جلسه بررسی ارایه خدمات الکترونیک مد نظر سازمان ساماندهی مشاغل بر بستر اپلیکیشن

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت : جلسه  بررسی ارایه خدمات الکترونیک مد نظر سازمان ساماندهی مشاغل بر بستر اپلیکیشن با حضور همکاران سازمان های سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .

این جلسه در خصوص انواع مختلف خدمات الکترونیک مد نظر آن سازمان منجمله خدمات خواروبار آنلاین، خرید میوه آنلاین و ... بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. در پایان مقرر گردید اسناد فنی و مالی جهت اجرای این پروژه با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری جهت برگزاری فراخوان عمومی پروژه، تهیه و تنظیم گردد. 


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل