اخبار

سخنرانی جناب آقای موسوی قائم مقام دبیرخانه کلانشهرها در نشست مدیران سرمایه گذاری کلانشهر ها   [ + | - ]

سخنرانی جناب آقای موسوی قائم مقام دبیرخانه کلانشهرها در نشست  مدیران سرمایه گذاری کلانشهر ها

در نشست تخصصی عصر روز26دی ماه از اجلاس کمیته معاونین اقتصادی و مدیران سرمایه گذاری شهرداریهای کلانشهرهای کشور، مدل تهیه بسته های سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری (شامل مباحث فنی, مالی, اقتصادی و حقوقی فرصت های سرمایه گذاری) توسط مهندس احمدپور به صورت  مشروح ارائه ومورد  تبادل نظرکارشناسان , مدیران و معاونین حاضر در نشست قرار گرفت.

همچنین در خصوص نحوه فروش, روش های متداول سرمایه گذاری در شهرداری ها, مدل مالی و نحوه به دست آوردن شاخص های مالی پروژه, محاسبه طول دوران مشارکت و ...  توسط سخنران این بخش  مواردی مطرح و مورد یحث و تبادل نظر کارشناسی واقع گردید.

جناب آقای موسوی قائم مقام دبیرخانه کلانشهرها با اشاره به اینکه حجم سرمایه‌گذاری نباید اولویت تعریف پروژه باشد بلکه پروژه هایی با حجم سرمایه گذاری پایین که تأثیر گذار و باعث رونق کسب و کار گردد نیز باید مورد توجه قرار گیرند، همکاری مردم در اداره شهر و تحقق اهداف مدیریت شهر بسیار موثردانستند.ضمناً ایشان در خصوص اختیارات شورا، شهرداری و تفویض اختیار به مدیران، و نیز موارد قانونی مرتبط با سرمایه گذاری، نکات مفیدی را بیان فرمودند.

 

پست شده توسط: فیض نژاد
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل