اخبار

نشست ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت با مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور مترا    [ + | - ]

نشست ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت با مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور مترا

 نشست ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت با مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور مترا جهت ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری شهرداری رشت در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .

در این جلسه مهندس مخلوقی مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور مترا به ارائه توضیحاتی در زمینه رزومه، پروژه ها، فعالیت ها و حوزه عملکردی این شرکت پرداخت ، همچنین فرصت های سرمایه گذاری در شهر رشت توسط رئیس سازمان سرمایه گذاری معرفی شد . در پایان این نشست طرفین ابراز تمایل نمودند تا در پروژهای آتی شهر رشت مقدمات همکاری فراهم گردیده و از توانمندی های شرکت مترا بهره مند گردند .


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل