اخبار

بازدید ریاست کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت و ناظر شورای اسلامی شهر در سازمان سرمایه گذاری از پروژه بازگشایی محور امام علی (ع)    [ + | - ]

بازدید ریاست کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت و ناظر شورای اسلامی شهر در سازمان سرمایه گذاری از پروژه بازگشایی محور امام علی (ع)

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت، رئیس کمیسیون عمران شورا اسلامی شهر رشت دکتر علوی به همراه ریاست سازمان سرمایه گذاری ، معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی ، مدیریت مطالعات ترافیک شهرداری رشت  و ناظر پروژه از روند اجرایی پروژه سرمایه گذاری بازگشایی محور امام علی (ع) بازدید به عمل آوردند و جهت پیشبرد اجرایی شدن پروژه نقطه نظرات لازم را ارائه نمودند .


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل