اخبار

برگزاری بیست و سومین جلسه شورای سازمان    [ + | - ]

برگزاری بیست و سومین جلسه شورای سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، بیست و سومین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی با حضور اعضای شورای سازمان سرمایه گذاری و ریاست سازمان سرمایه گذاری در تاریخ 1400/3/9 در محل جلسات سازمان برگزار گردید .

این جلسه که با طرح موضوعاتی از قبیل بررسی سناریو ها برای عرصه واقع در میدان سرگل ، بررسی بسته های سرمایه گذاری بوستان ملت و تهیه طرح جامع سرمایه گذاری شهرداری رشت و... برگزار و موضوعات مطرح شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل