اخبار

برگزاری پنجاهمین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری همزمان با کمیته فنی پروژه احداث مجموعه فرهنگی در خیابان منظریه    [ + | - ]

برگزاری پنجاهمین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری همزمان با کمیته فنی پروژه احداث مجموعه فرهنگی در خیابان منظریه

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت،  پنجاهمین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری همزمان با جلسه کمیته فنی جهت بررسی سناریوهای احداث مجموعه فرهنگی در حاشیه رودخانه گوهر رود واقع در منطقه دو شهرداری، در خیابان منظریه با حضور اعضای هیئت مدیره سازمان و  اعضای کمیته فنی طرح در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی برگزار گردید .

در این جلسه مطالعات فنی و اقتصادی طرح بررسی گردید و مقرر شد پس از طرح و در تصویب در شورای سازمان سرمایه گذاری، مراحل قانونی برگزاری فراخوان عمومی پروژه انجام شود .


 

 

پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل