اخبار

بازدید مشترک ریاست سازمان سرمایه گذاری و مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت از روند اجرایی ساخت کانکس های پروژه سرمایه گذاری جمع آوری پسماند خشک    [ + | - ]

بازدید مشترک ریاست سازمان سرمایه گذاری و مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت از روند اجرایی ساخت کانکس های پروژه سرمایه گذاری جمع آوری پسماند خشک

 

پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل