اخبار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) 1 -طرح احداث و راه اندازی ایستگاه ها و خانه های دوچرخه در سطح شهر 2 - طرح احداث مجتمع تجاری – مسکونی    [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) 1 -طرح احداث و راه اندازی ایستگاه ها و خانه های دوچرخه در سطح شهر 2 - طرح احداث مجتمع تجاری – مسکونی

شهرداری رشت در نظر دارد پیرو تاکیدات مجموعه مدیریت شهری با هدف افزایش و ارتقای سلامت روحی و جسمی شهروندان و شادابی جامعه،  مدیریت ترافیک و کاهش هزینه های سفرهای درون شهری و بالتبع آن کاهش مشکلات ناشی از ترافیک، صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی، افزایش سرعت سفرهای کوتاه درون شهری، ارائه و توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا، اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری با رویکرد ایجاد حمل و نقل پاک طرح احداث و راه اندازی ایستگاه ها و خانه های دوچرخه در سطح شهر، همچنین با هدف استفاده ی بهینه از املاک در اختیار شهرداری و ارزش آفرینی آنها، ایجاد درآمد پایدار و .... طرح احداث مجتمع تجاری -مسکونی در عرصه ای واقع در منطقه یک- میدان سرگل را به صورت یک مرحله ای با بهره مندی از سرمایه ی بخش خصوصی، با شرایط ذیل اجرایی نماید.


 

تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز دوشنبه  مورخ 1400/04/14، نوبت دوم روز دوشنبه مورخ 1400/04/21

مهلت دریافت اسناد: کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از زمان چاپ نوبت دوم آگهی (روز دوشنبه مورخ 1400/04/21) تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 اسناد را از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت تحویل بگیرند.

مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/05/14 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات در کمیسیون معاملات راس ساعت 10:30 روز  شنبه مورخ 1400/05/16 برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد: 

1) مراجعه حضوری: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد طرح بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان (بدون پرداخت وجهی به عنوان خرید اسناد)، ، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 دریافت نمایند.

 2) غیرحضوری: همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطلاعات طرح را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شخص یا شرکت (در قالب نامه) در فراخوان به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.

توضیحات ضروری:

  • ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
  • شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 33756162-33756160-013
  • وب سایت سازمان: www.investinrasht.ir

  • دریافت فایل آگهی

پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل