اخبار

جلسه پیشبرد پروژه های بازگشایی مسیر امام علی (ع) و بلوار کوچکی   [ + | - ]

جلسه پیشبرد پروژه های بازگشایی مسیر امام علی (ع) و بلوار کوچکی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، جلسه پیشبرد پروژه های بازگشایی مسیر امام علی (ع) و بلوار کوچکی با حضور معاونت مالی و اقتصادی ، معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و ریاست سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار گردید.

این جلسه با محوریت موضوعات مالی ، حقوقی و فنی مرتبط با پروژه بازگشایی مسیر بلوار امام علی (ع) و بلوار کوچکی برگزار و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم به منظور رفع موانع موجود جهت پیشبرد هرچه بهتر پروژه ها اتخاذ گردید.

در ادامه این جلسه عطایی معاون مالی اقتصادی شهرداری رشت بیان داشتند که با توجه به محدودیت های مالی شهرداری ها ، اجرای پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی از مهمترین راه کارهای توسعه شهرها بوده و در این راستا شهرداری رشت تمامی توان خود را جهت حمایت از بخش خصوصی به کار خواهد گرفت.


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل