اخبار

بیست و چهارمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت    [ + | - ]

بیست و چهارمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت، بیست و چهارمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری با حضور اعضای جلسه در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .

در این جلسه تفریغ بودجه و صورت های مالی سال 99 سازمان ، احداث مجموعه فرهنگی در حاشیه رودخانه گوهر رود منظریه ، شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت و احداث و راه اندازی مجموعه تفریحی در بخشی از عرصه 14 هکتاری روبه روی دخانیات مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .


 

پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل