اخبار

جلسه پیشبرد پروژه های بازگشایی مسیر امام علی (ع) و بلوار کوچکی با حضور شهردار رشت   [ + | - ]

جلسه پیشبرد پروژه های بازگشایی مسیر امام علی (ع) و بلوار کوچکی با حضور شهردار رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، جلسه پیشبرد پروژه های بازگشایی مسیر امام علی (ع) و بلوار کوچکی با حضور شهردار رشت ، معاونت مالی و اقتصادی ، معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و ریاست سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت برگزار گردید.

این جلسه با محوریت موضوعات حقوقی و فنی مرتبط با پروژه بازگشایی مسیر بلوار امام علی (ع) و بلوار کوچکی برگزار و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم به منظور رفع موانع موجود جهت پیشبرد هرچه بهتر پروژه ها اتخاذ گردید.


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل