اخبار

برگزاری پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت   [ + | - ]

برگزاری پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری با حضور ریاست و اعضای هیئت مدیره سازمان جهت بررسی موضوعات تعرفه بهای خدمات درآمدی سال 1401 سازمان و با بررسی پروژه های سرمایه گذاری جهت پیشبرد آن ها در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری تشکیل شد .


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل