اخبار

برگزاری بیست و پنجمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت   [ + | - ]

برگزاری بیست و پنجمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، بیست و پنجمین جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با حضور اعضا و ریاست سازمان جهت بررسی تعرفه بهای خدمات درآمدی سال 1401 سازمان ، شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت و همچنین بررسی پروژه های سرمایه گذاری جهت پیشبرد آن ها تشکیل گردید .


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل