اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات و کمیته فنی پروژه احداث و راه اندازی مجموعه اقامتی ورستوران آکواریوم بوستان ملت   [ + | - ]

برگزاری جلسه کمیسیون معاملات و کمیته فنی پروژه احداث و راه اندازی مجموعه اقامتی ورستوران آکواریوم بوستان ملت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، جلسه کمیسیون معاملات و کمیته فنی فراخوان عمومی پروژه احداث و راه اندازی مجموعه اقامتی ورستوران آکواریوم با حضور اعضای جلسه در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید .


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل