اخبار

بازدید عضو شورای اسلامی شهر رشت ازسازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت    [ + | - ]

بازدید عضو شورای اسلامی شهر رشت ازسازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، مجید عزیزی عضو شورای اسلامی شهر رشت با حضور در سازمان سرمایه گذاری ضمن گفتگو با متین عاشوری رئیس سازمان از بخش های مختلف سازمان بازدید نمودند .


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل