اخبار

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای) طرح احداث و راه اندازی مجموعه فرهنگی    [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار (یک مرحله ای)                                       طرح احداث و راه اندازی مجموعه فرهنگی

   عنایت به تاکیدات مجموعه ی مدیریت شهری در افزایش سرانه های فرهنگی و فضای سبز و اجرای پروژه های شهری با بهره مندی از سرمایه ی بخش خصوصی، شهرداری رشت در نظر دارد احداث مجموعه ی فرهنگی در
منطقه ی
2-منظریه- روبه روی پارک بانوان - حاشیه ی شرقی رودخانه ی گوهررود را به صورت یک مرحله ای با بهره مندی از سرمایه ی بخش خصوصی، با شرایط ذیل اجرایی نماید.


شرح پروژه

آورده شهرداری

مساحت عرصه (مترمربع)

نوع قرارداد

حداقل حجم
سرمایه گذاری
( به ریال)

 

احداث و راه اندازی
مجموعه فرهنگی

ارزش ترهین ملک و مجوزهای داخلی

1863/10 متر مربع

B.O.L.T

(احداث-بهره برداری - اجاره و انتقال)

122/982/000/000
 

تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز شنبه  مورخ 1400/08/22، نوبت دوم روز شنبه مورخ  1400/08/29

مهلت دریافت اسناد: کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از زمان چاپ نوبت دوم آگهی (روز شنبه مورخ 1400/08/29) تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 اسناد را از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت تحویل بگیرند.

مهلت تحویل اسناد: اسناد و پاکات تکمیل شده می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/09/20 در پاکت مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان گردد.

زمان بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات در کمیسیون معاملات راس ساعت 12 روز  یکشنبه مورخ 1400/09/21 برنامه ریزی شده است.

نحوه دریافت اسناد: 

1) مراجعه حضوری: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد طرح بصورت حضوری، با در دست داشتن درخواست شرکت در فراخوان (بدون پرداخت وجهی به عنوان خرید اسناد)، مستندات مربوطه را از دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری به آدرس: رشت– گلباغ نماز – کوچه مهر آئین – ساختمان تندیس (نبش انصاری به بلوار نماز) طبقه 8 دریافت نمایند.

 2) غیرحضوری: همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد و اطلاعات طرح را بصورت غیرحضوری پس از ارسال درخواست شخص یا شرکت (در قالب نامه) در فراخوان به آدرس ایمیل invest.rasht@gmail.com از طریق همان ایمیل دریافت نمایند.

توضیحات ضروری:

 • ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
 • شماره تلفن سازمان جهت کسب اطلاعات بیشتر : 33756162-33756160-013
 • وب سایت سازمان: www.investinrasht.ir
  دریافت فایل آگهی
پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل