اخبار

نماینده بازرسی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت معارفه شد.    [ + | - ]

نماینده بازرسی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت معارفه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت ، این معارفه با حضور ریاست بازرسی شهرداری رشت و ریاست سازمان سرمایه گذاری و معاونین سازمان سرمایه گذاری برگزار شد ، مرتضی داودی نماینده بازرسی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری رشت معارفه شد.  


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل