اخبار

بررسی و پیشبرد طرح های سرمایه گذاری با حضور عضو شورا اسلامی شهر رشت   [ + | - ]

بررسی و پیشبرد طرح های سرمایه گذاری با حضور عضو شورا اسلامی شهر رشت

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت ، جلسه بررسی و پیشبرد طرح های سرمایه گذاری با حضور هادی رمضانی عضو شورا اسلامی شهر رشت و ناصر عطایی ریاست سازمان سرمایه گذاری در محل جلسات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر رشت برگزار گردید .


پست شده توسط: جعفری
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل