اخبار

بیانیه پایانی نشست دوره ای کمیته معاونین و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری کلانشهرها به میزبانی شهر رشت مورخ 26 و 27 دی ماه 96   [ + | - ]

بیانیه پایانی نشست دوره ای کمیته معاونین و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری کلانشهرها به میزبانی شهر رشت مورخ 26 و 27 دی ماه 96

بیانیه پایانی نشست دوره ای کمیته معاونین و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری کلانشهرها به میزبانی شهر رشت مورخ 26 و 27 دی ماه 96

ما شرکت کنندگان در نشست دوره ای کمیته ی معاونین و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری کلانشهرها در راستای ارتقای جایگاه سرمایه گذاری و رفع موانع آن , همچنین آماده کردن بستر ورود سرمایه گذاران در اجرای پروژه های شهری و مهیا کردن امنیت مالی و اجرایی آنان آمادگی خود را برای گام نهادن در این مسیر اعلام میداریم.

1 تقویت نقش سازمان سرمایه گذاری به عنوان تکیه گاه و سکویی برای دفاع و پیشبرد اقدامات سرمایه گذاری های توسعه ای شهرداری ها و سازمان ها برای مقابله با چالش های پیش روی داخلی و خارجی

2 ارتقاء جایگاه سازمان سرمایه گذاری به گونه ای که قوانین , دستورالعمل ها و تصمیمات سازمان سرمایه گذاری به عنوان فصل الخطاب تصمیمات قرا گیرد و سایر سازمان ها و بخش ها همسو با این تصمیمات حرکت نمایند.

3 تبادل اطلاعات , تجربیات و بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران موفق کلانشهرها در این نشست دوره ای با هدف کمک به تقویت بخش سرمایه گذاری کلانشهر های کشور

4 جلب نظر شورای اسلامی در اعتماد و تفویض اختیار به شهردار و سازمان سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی مطابق قوانین و مقررات

5 معرفی یک نماینده از کلانشهرها جهت حضور ماهانه در دبیرخانه ی کمیته ی معاونین و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری کلانشهرها جهت پیگیری موارد مربوطه و تبادل اطلاعات که پیگیری ابهامات قانونی سرمایه گذاری از قانونگذار جزو اهم امور می باشد .

توسعه پایدار شهرها , بدون منابع مالی مستمر امکانپذیر نمی باشد . شایسته است تا شهرهای ایران براساس ظرفیت های محلی و پتانسیل خود گام های اساسی در جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی بردارند.

پست شده توسط: admin
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل