اخبار

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت اجرا و بهره برداری شبکه فیبر نوری   [ + | - ]

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت اجرا و بهره برداری شبکه فیبر نوری

 

توجه: شرکت هایی که امکان حضور برای دریافت اطلاعات اسناد فراخوان را نداشته باشند، کافی است تصویر فیش واریزی به شماره حساب 0111106843001 سیبای بانک ملی به نام حساب درآمدی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت را به آدرس : invest.rasht@gmail.com ارسال و با شماره  01333341819 تماس حاصل نموده تا اسناد مذکور برای آنها ایمیل گردد.


پست شده توسط: admin
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل