اخبار

نشست بررسی وضعیت پیشرفت پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری با حضور ریاست و پرسنل سازمان برگزار شد   [ + | - ]

نشست بررسی وضعیت پیشرفت پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری با حضور ریاست و پرسنل سازمان برگزار شد

 جلسه ای در روز شنبه مورخ 10 آذر 1397 در دفتر سرکار خانم گل احضار ریاست محترم سازمان سرمایه گذاری با حضور پرسنل کلیه حوزه های سازمان برگزار گردید.

 


در این جلسه پرسنل حوزه های مختلف گزارشی ازعملکرد حوزه خود و روند پیشرفت پروژه ها و فرصت های مطالعاتی ارائه دادند. در ادامه سرکار خانم گل احضار در خصوص وظایف هر حوزه و برنامه های آتی سازمان سخنانی را ایراد نمودند. در پایان هر یک از  پرسنل درخصوص مشکلات سرمایه گذاری و پیشنهادات مرتبط با بهبود امور سرمایه گذاری نظرات خود را بیان کردند که به بحث و بررسی در این خصوص پرداخته شد.

 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل