اخبار
با حضور سرپرست محترم شهرداری رشت،

جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری در تاریخ 14 آذر برگزار شد   [ + | - ]

جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری در تاریخ 14 آذر برگزار شد

جلسه شورای سازمان سرمایه گذاری به منظور بررسی بودجه پیشنهادی سال آتی سازمان سرمایه گذاری و همچنین ایده کاپ درآمد برگزار گردید.

 


دراین جلسه که با حضور سرپرست  شهرداری رشت آقای بهارمست، ریاست سازمان سرکار خانم گل احضار و اعضای شورای سازمان سرمایه گذاری برگزار گردید موضوع ایده کاپ درآمد بررسی شد. این طرح که به نوعی دریافت ایده های نوین و طرح های خلاق با برگزاری مسابقه و چالش می باشد توسط اعضاء بررسی و تائید گردید.

بودجه پیشنهادی سال آتی سازمان سرمایه گذاری نیز در این جلسه بررسی شد و جهت ارائه به شورای اسلامی شهر رشت، مورد تائید اعضاء قرار گرفت.

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل