اخبار

بازدید از زمین های سطح منطقه چهار شهرداری رشت به منظور امکان تعریف فرصت های سرمایه گذاری جدید صورت گرفت   [ + | - ]

بازدید از زمین های سطح  منطقه چهار شهرداری رشت به منظور امکان تعریف فرصت های سرمایه گذاری جدید صورت گرفت

 بازدید اعضای معاونت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی سازمان سرمایه گذاری از زمین های سطح منطقه چهار به منظور بررسی زمین های مذکور از منظر امکان تعریف پروژه های سرمایه گذاری جدید صورت گرفت.
 


.در این بازدید، زمین های با موقعیت مناسب و قابلیت سرمایه گذاری بالا مورد بررسی  قرار گرفت و گزارشی از این بازدید جهت ارائه به ریاست محترم سازمان تهیه گردید. 

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل