اخبار

دعوت از مالکان زمین های بالای 1000 متر جهت مشارکت   [ + | - ]

دعوت از مالکان زمین های بالای 1000 متر جهت مشارکت

بسمه تعالی

شهرداری رشت در نظر دارد به منظور تسهیل سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران و توسعه و رونق پروژه های عمرانی در شهر، ضمن در نظر گرفتن مشوق های متنوع در این زمینه، عرصه های مناسب با قابلیت سرمایه گذاری را شناسایی نماید.


لذا شهرداری رشت از تمامی مالکان با زمین های بالای 1000 متر با قابلیت سرمایه گذاری دعوت به عمل می آورد تا در این طرح شرکت نمایند. شهرداری رشت تلاش خواهد نمود تا ضمن معرفی سرمایه گذاران مناسب جهت اجرای پروژه های سودده بر روی عرصه های شناسایی شده ، سهم عوارض ساخت و ساز را جهت کاهش هزینه های اولیه اجرای پروژه وارد مشارکت 3 جانبه ( شهرداری، مالک، سرمایه گذار) نماید. بدین ترتیب شهروندان گرامی که دارای شرایط یاد شده می باشند کافی است ضمن در دست داشتن اسناد مالکیت عرصه و برگ درخواست همکاری به آدرس رشت تقاطع بلوار انصاری و گلباغ نماز- ساختمان تندیس طبقه 8 و 9 سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت مراجعه نمایند.

پست شده توسط: کاظمی
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل