اخبار
اطلاعیه

اطلاعیه مالکین محترم اراضی و املاک بالای 3000مترمربع   [ + | - ]

اطلاعیه مالکین محترم اراضی و املاک بالای 3000مترمربع

از کلیه مالکین محترم اراضی واملاک بالای 3000 متر مربع واقع در مناطق پنج گانه شهرداری رشت که قصد مشارکت و سرمایه گذاری بر روی املاک خود را دارند، دعوت بعمل می آید جهت بررسی نحوه مشارکت با شهرداری ، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک رسمی مالکیت و یا در صورت امکان سوابق ثبتی املاک خود، حضورا به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت به آدرس: رشت-خیابان حافظ-کوچه آموزگار مراجعه نمایند.


از کلیه مالکین محترم اراضی واملاک بالای 3000 متر مربع واقع در مناطق پنج گانه شهرداری رشت که قصد مشارکت و سرمایه گذاری بر روی املاک خود را دارند، دعوت بعمل می آید جهت بررسی نحوه مشارکت با شهرداری ، با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک رسمی مالکیت و یا در صورت امکان سوابق ثبتی املاک خود، حضورا به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت به آدرس: رشت-خیابان حافظ-کوچه آموزگار مراجعه نمایند.

پست شده توسط: admin
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل